A IACTA lluitem

Lluitem per promoure, defensar i garantir l’accés als drets. Reivindiquem la funció social de les professions jurídiques i la necessitat de que assumeixin un compromís ètic amb les injustícies de la societat.

Aquest, s’ha de realitzar mitjançant la defensa dels drets, la protecció dels col·lectius en situació de vulnerabilitat, així com el foment de formes de participació més horitzontals, que reflecteixin la diversitat de la nostra societat i segueixin els principis de l’economia social, solidària i feminista.

Entenem el Dret com una eina de transformació del conflicte inherent a la societat capitalista, racista i patriarcal en la que vivim. Pretenem desenvolupar i consolidar estratègies que mitiguin els múltiples efectes que produeixen els sistemes de dominació social, racial i de gènere.

Volem transformar l’exercici del Dret des de la construcció col·lectiva i cooperativa, amb perspectiva feminista, antiracista i antirepressiva, generant pràctiques, discursos i aliances a fi de construir una societat més justa i solidària.

Per canviar el dret

Des dels nostres principis

Complim els nostres principis des de l’horitzontalitat, l’empatia i el respecte mutu en el tracte amb les persones i col·lectius als que prestem serveis, trencant amb les relacions de poder advocat-client. Ens regim per la transparència en els honoraris i en els processos judicials. Treballem des de l’aplicació d’una perspectiva crítica del Dret i des de la transversalització de la perspectiva feminista i antiracista en totes les nostres intervencions.

1

DEFENSA DELS DRETS HUMANS

Donem resposta a la situació de vulneració dels Drets Humans, acompanyant i representant a les persones amb especial atenció a col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social, des d’una perspectiva feminista i de diversitat.
2

APODERAMENT DE LA SOCIETAT

Fomentem la formació en Dret de la ciutadania amb la finalitat d’apoderar al màxim les persones i col·lectius.
3

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Fomentem una justícia alternativa impulsant l’autonomia de les parts en la solució del conflicte de forma mediada i acompanyada.
4

COMPROMÍS SOCIAL

Treballem des de la màxima transparència, guiant-nos no només pels principis que regeixen l’Economia Social i Solidària, sinó explorant noves fórmules d’organització del treball, de cultura interna que redueixin les relacions de poder i el conflicte entre vida laboral, familiar i personal.