Des del mes de maig estem portant  terme al barri del Raval el Servei Jurídic comunitari, la finalitat del projecte és la de oferir assessorament jurídic especialitzat en matèria d’estrangeria a les persones migrants. Aquest objectiu està adreçat a facilitar l’accés a la residència i nacionalitat, l’exercici del dret a la vida familiar a través del reagrupament familiar, en general la protecció i promoció dels drets fonamentals de les persones nouvingudes procurant ser un pont entre les diferents administracions i les participants en el camí de construcció de ciutadania, és a dir, per tal que les persones migrants siguin ciutadanes de ple dret.

El servei està pensat per a persones que estiguin en una situació irregular o hagin de presentar tràmits relacionats amb la seva situació administrativa, derivades d’entitats socials de la ciutat o bé adreçades al servei per iniciativa pròpia

L’assessorament s’adapta a les necessitats expressades en relació a la situació administrativa i sobre els serveis públics que tenen disponibles en les següents matèries: d’estrangeria i protecció internacional, ciutadania i nacionalitat, igualtat i no-discriminació, retorn i mobilitat internacional, així com informació general sobre drets i deures bàsics en temes laborals, d’habitatge, família, penal i en dret sancionador amb especificitats derivades de la situació d’estrangeria.

Les accions que portem a terme són:

1-Assessorament jurídic
2-Presentació telemàtica dels tràmits
3-Sessions de formació i seguiment de l’adquisició del certificat digital.
4-Reunions amb els recursos de la ciutat (entitats socials, recursos municipals, organitzacions, grups de treball, etc.) i formacions adreçades a professionals.

A dia d’avui podem afirmar que el projecte està resultant  un èxit gràcies a l’acolliment que hem tingut de l’Ateneu del Raval, a on fem les visites d’assessorament  i formacions. Un exemple de treball comunitari.