Aquest 2022, IACTA hem participat al projecte “Cap a un cohabitatge feminista” per promoure els valors de l’ecologisme i el feminisme al cohabitatge.

Portar l’ecofeminisme al cohabitatge vol dir qüestionar que el capital estigui al centre del model d’habitatge , deconstruir la divisió sexual del treball i l’extracció de recursos naturals per la reproducció del capitalisme heteropatriarcal. Iacta hem assessorat des de la vessant jurídica per la construcció d’una governança feminista .

El projecte neix des de  la intercooperació de les entitats impulsores, expertes, cadascuna d’elles, en els camps necessaris per a innovar i impulsar projectes de cohabitatge ecofeministes en el territori català, amb l’objectiu de garantir l’accés a l’habitatge, una convivència basada en les cures i el respecte i consciència del medi ambient. 

Les cooperatives que estem posant en marxa el projecte som: Perviure, especialistes en cohabitatge inclusiu i social; Celobert, en arquitectura, enginyeria i urbanisme sostenible; Coopdemà, especialista en sostenibilitat econòmica des d’una perspectiva social; Equal Saree, associació d’arquitectura i urbanisme feminista; IACTA sociojurídica, per donar suport en incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit legal; Apòstrof, en la comunicació; Espai Ambiental, com a especialistes en transició ecològica i projectes socioambientals i comunitaris; i Fil a l’agulla, especialistes en facilitació i feminismes, cura i atenció a les persones i les relacions personals i socials. 

El projecte, subvencionat per la Generalitat de Catalunya, es concreta en la sensibilització, la promoció i el desenvolupament d’eines que incorporin aquesta perspectiva i que posin en relació diferents disciplines com: la facilitació i l’acompanyament a persones i grups, la participació, l’assessorament econòmic i financer, l’arquitectura, l’urbanisme i l’enginyeria, el suport legal i la comunicació.