La presó, lluny d’esdevenir un entorn que prepari, des del primer moment d’ingrés a les dones per  a la seva sortida, allunya encara més les possibilitats de socialització una vegada obtenen la llibertat.Aquesta és la nostra conclusió després de deu anys en l’exercici de la professió. Per aquest motiu, la finalitat del projecte que hen inciat enguany és  la de poder reinserir a les dones en la societat després de períodes en centres penitenciaris. La nostra tasca té sentit si pensem en projectes de vida i per tant la nostra intenció és que els resultats contribueixin a mantenir els ponts que apropen a les dones a una vida en  la que puguin tenir accés als  drets fonamentals.e i l’enginyeria, el suport legal i la comunicació.

Els objectius que ens marquem són:

-Acompanyar durant el procés penal

2-Millorar les condicions de vida de la persona durant el compliment de la condemna 

3-Vetllar pel procés d’inserció sociolaboral de les persones ateses 

Es preten que amb tenir una visió integral de la  situació de les dones i  treballar en cada cas per  afavorir els processos  d’inclusió, evitant la fragmentació en les atencions per part dels recursos existents.